Osnivanju radio stanice u Šidu prethodila je višemesečna aktivnost grupe entuzijasta koja je pokušala da ubedi političko rukovodstvo opštine Šid u potrebu otvaranja radio stanice, koja bi bila centar lokalnog informisanja. Ova inicijativa je nakon nekoliko meseci urodila plodom. Eksperimentalni program Radio Šida startovao je 6. decembra 1969. godine.

Radio Šid je do 1985. godine registrovan kao radna jedinica,a potom kao Osnovna organizacija uduženog rada u okviru Radničkog univerziteta „Nikola Vlaški“ Šid, sa prostorijama u zgradi Doma kulture. Radio Šid je 1989. godine registrovan kao samostalna Ustanova u oblasti informisanja da bi, nakon samo dve godine, bio registrovan kao Javno preduzeće za radiodifuznu, novinsku i izdavačku delatnost „Radio Šid“.

Emitovanje je počelo na srednjetalasnoj frekvenciji 1323 kiloherca putem srednjetalasnog odašiljača snage 50 W i „T“ antene smeštene, na nepovoljnoj lokaciji, pored doma kulture, čime je bio smanjen domet.

Nakon tri godine od početka emitovanja programa na šidskom vašarištu se gradi prostorija u koju se izmešta odašiljač. Uz nju je postavlja antenski stub visok 60 metara čime je višestruko poboljšana čujnost.

Godine 1976. stvaraju se uslovi za nabavku novog srednjetalasnog odašiljača snage 1KW koji je lociran u objektu na vašarištu, a emitovao je na frekvenciji 1322 KHz, tako da se od te godine program emituje većom snagom i znatno se povećava čujnost.

Zajedno sa gradnjom novog odašiljača stvoreni su uslovi za emitovanje programa i na ultrakratkim talasima. Od tada Radio Šid, putem odašiljača snage 15W, počinje da emituje program i na ultrakratkotalasnoj frekvenciji FM 103 MHz do 1989. godine, a potom na frekvenciji 89,1 MHz . Novi odašiljač smešten je na zgradi Žitoprometovog mlina u Šidu.

Kasnije Radio Šid prestaje da emituje program na srednjetalsnoj frekvenciji. Gasi se odašiljač na vašarištu, a emitovanje se nastavlja isključivo putem ultrakratkotalasnog odašiljača na mlinu, na koji je 2000. godine postavljen novi kvalitetniji odašiljač snage 1 KW preko kojeg se trenutno emituje program.

U oktobru mesecu 2007. godine po rešenju Republičke radiodifuzne agencije Radio Šid postaje regionalna radio stanica za područje opština Šid i Sremska Mitrovica i od decembra 2007. godine program emituje na novoj frekvenciji 104,6 MHz.

Radio Šid je dugo godina imao svoje prostorije u Domu kulture, sve do 1985. godine, kada se seli u nove prostorije na sadašnjoj adresi u Šidu u ulici Karađorđevoj broj 9/IV.

Zajedno sa razvojem radio stanice proširivao se i program Radio Šida počev od 3 časa dnevno, koliko je trajao u eksperimentalnoj fazi, pa sve do sredine osamdesetih godina. Od tada pa sve do 1995. godine program traje 6 časova dnevno, a od 1995. godine do 2000. godine program je petnestočasovni. Od tada Radio Šid emituje program od 0,00-24,00 časova.

Program je raznovrstan, i od prvog dana se emituje na srpskom, slovačkom i rusinskom jeziku.

Paralelno sa razvojem radio stanice menjao se i broj zaposlenih radnika počev od tri stalno zaposlena, koliko je imao pri osnivanju, do 20 zaposlenih, koliko ih ima danas.

Tokom 2004. godine Radio Šid je u Šidu izgradio kablovsko distributivnu mrežu na koju je priključen velik broj domaćinstava.

Radio Šid se, kao javno preduzeće, finansira jednim delom iz sredstava budžeta opštine Šid, a delom iz sopstvenih izvora prihoda.

Perspektive daljeg razvoja idu u smeru gradnje internet stanice, odnosno internet mreže te programskog pokrivanja područja opštine Sremska Mitrovica.