Olimpijada

Na izletištu Lipovača kod Šid održana je tradicionalna turističko – sportska manifestacija “Olimpijada u zaboravljenim dečjim igrama“. Na ovogodišnjoj manifestaciji učestvovalo je preko 300 takmičara koji su nastupili u 10 disciplina.Organiozatori ove manifestacije su Odred izviđača “Lazar Bibić“ iz Šida i Turistička organizacija opštine Šid.OLIMPIJADA LIPOVAČA 4 PORTAL