Izbeglice

MIGRANTI PORTAL KCN
Prema podacima Komesarijata za izbeglice u ovom trenutku na području šidske opštine se nalazi dvadesetak lica koja su smeštena u prihvatnom centru u Šidu..U prihavtnim centrima na moto hotelu Adaševci i na Principovcu trenutno ne boravi ni jedno lice sa izbegličkim statusom. Po svemu sudeći izbeglice iz Pakistana i Iraka koje se trenutno nalaze u prihavtnom centru u Šidu u narednom vremenu biće upućene u trajne prihvatne centre u Srbiji a očekuje se da će neki od njih zatražiti i azil u našoj zemlji.